Espergærde Bridgeklub - stiftet i 1972

                22. april 2017

Bestyrelsen mv
Vedtægter
Klubregler
Substutliste
Resultater
 Turneringsplan

Næste sæson starter til september 2017

Velkommen til Espergærde Bridgeklubs hjemmeside.

Espergærde Bridgeklub har 45 år på bagen. Vi er 40 medlemmer, der alle lægger vægt på et godt socialt sa mvær, uden at dette på nogen måde reducerer vores  indbyggede konkurrencegen.

Vi har materialeudstyret i orden, men gør dog ikke brug af f.eks. Bridgemate. Resultaterne for den enkelte spilleaften er normalt offentliggjort elektronisk inden for 45 minutter efter at det sidste spil er lagt tilbage i mapperne..

Denne sæson startede onsdag den xxxxxxxxxxxxxxxxx, og resten af sæsonen startes der kl. 18.45. og sæsonen løber til onsdag den xxxxxxxxxxx.Vi spiller i festsalen på Tibberupskolen, Idrætsvej 19, 3060 Espergærde. Der spilles ikke i efterårs- og vinterferien.

Kontingentet pr. medlem udgør kr. 750,00, hvoraf kr. 150,00 er bidrag til jule- og afslutningsfest. Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr på kr. 150,00. Kontingent og gebyr bedes indsat på klubbens konto i Nordea - reg.nr. 2313 konto nr. 1860 241 762 senest den 1. spilleaften. Husk at anføre navn ved betalingen.

Nye medlemmer er meget velkomne. Henvendelse bedes rettet til formanden Lone West på mailadressen lw@coordinated-design.dk - telefonnr. 23 81 5593, ellr til turneringslederen Anders Bjerglund Andersen på mailadressen aba@beierholm.dk - telefonnr. 20 33 02 11, der også står til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål omkring klubben.

Er der ikke lige en ledig plads, kan man altid blive skrevet op på vores substitutliste.

Man kan læse vores vedtægter og klubregler mv. via ovennævnte links.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

   Billeder  fra  vores afslutningfest den 19. april 2017

Klubmestrene

Helle Bjørnsten og Helge Guld