Espergærde Bridgeklub - stiftet i 1972 

               19.04.18

Bestyrelse mv
Vedtægter
Klubregler
Substitutliste
Resultater
  Turneringsplan
 
Et stort tillykke  til  Anne Marie og  Elsa ,  som  hermed  er
Espergærde Bridgeklub nye mesterpar

Også et stort tillykke til Bodil og Nan, som blev vinder af B-rækken

Turneringslederen Anders Bjerglund

Velkommen til Espergærde Bridgeklubs hjemmeside.

Espergærde Bridgeklub har 45 år på bagen. Vi er 40 medlemmer, der alle lægger vægt på et godt socialt samvær, uden at dette på nogen måde reducerer vores  indbyggede konkurrencegen.

Vi har materialeudstyret i orden, men gør dog ikke brug af f.eks. Bridgemate. Resultaterne for den enkelte spilleaften er normalt offentliggjort elektronisk inden for 45 minutter efter at det sidste spil er lagt tilbage i mapperne..

Denne sæson startede onsdag den ........... kl. 18.30, og resten af sæsonen startes der kl. 18.45. og sæsonen løber til onsdag den ........... Vi spiller i festsalen på ..............
Der spilles ikke i efterårs- og vinterferien.

Kontingentet pr. medlem udgør kr. 750,00, hvoraf kr. 150,00 er bidrag til jule- og afslutningsfest. Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr på kr. 150,00. Kontingent og gebyr bedes indsat på klubbens konto i Nordea - reg.nr. 2313 konto nr. 1860 241 762 senest den 1. spilleaften. Husk at anføre navn ved betalingen.

Nye medlemmer er meget velkomne. Henvendelse bedes rettet til formanden Lone West på mailadressen lone_west@icloud.com - telefonnr. 23 81 5593, ellr til turneringslederen Anders Bjerglund Andersen på mailadressen aba@beierholm.dk - telefonnr. 20 33 02 11, der også står til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål omkring klubben.

Er der ikke lige en ledig plads, kan man altid blive skrevet op på vores substitutliste.

Man kan læse vores vedtægter og klubregler mv. via ovennævnte links.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


 

Klubmestrene 2018

 Anne Marie Schubell og Elsa Lilholm